MeteoGroup ondersteunt ACV’s gladheidsbestrijding in 4 gemeenten

Om een aantal gemeentelijke diensten efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren hebben de gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen hun krachten gebundeld in één gezamenlijke dienstverlener: ACV.
ACV is niet alleen verantwoordelijk voor het inzamelen van afval binnen de vier gemeenten, ook de gladheidsbestrijding is een belangrijke taak.

Gladheidseizoen
Voor de meeste Nederlandse gemeenten loopt het gladheidseizoen van 1 november tot 1 april. Gedurende die periode staan bij ACV 120 winterdienstmedewerkers 24/7 paraat. Dit zijn zowel ACV- medewerkers als ook medewerkers van externe bedrijven. Een belangrijke aanvulling op dit team zijn de meteorologen van MeteoGroup.

“De verantwoordelijkheid van het begaanbaar houden van de wegen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeente heeft de verplichting de gladheid op het eigen wegennetwerk en grondgebied te bestrijden. Het strooien van wegenzout is een breed geaccepteerde methode om wintergladheid te bestrijden, en elke gemeente heeft daarin een eigen strooibeleid. Zij stellen vast welke wegen en fietspaden er gestrooid worden en bepalen de strooiroutes. Met als uitgangspunt dat elke bewoner maximaal 400 meter van een gestrooide straat verwijderd is. Vervolgens geeft de gemeente ACV de opdracht om te strooien”, zegt Jacob van de Kolk, coördinator winterdienst van ACV.

ACV Winter MeteoGroup strooien

“De uitvoering hiervan is afhankelijk van de weersverwachting en de actuele situatie. Zowel vanuit verkeers-, als milieuoverwegingen wordt gekeken naar de urgentie van de te strooien routes. Er bestaat een spanningsveld tussen de verkeersveiligheid - zoveel mogelijk strooien - en het milieu- en kostenaspect - zo weinig mogelijk strooien. We nemen daarbij natuurlijk geen enkel risico. Veiligheid voor alles. Liever een keer teveel gestrooid dan een keer te weinig. In totaal kunnen we 34 strooiwagens de weg op brengen, een deel daarvan huren we in, in de vorm van loonwerkers met tractoren.   ACV heeft  een groot strooigebied, met zo’n 1700 km aan te strooien wegen en fietspaden.”

“Hoewel de vier gemeenten een eigen beleid voeren ten aanzien van de gladheidsbestrijding is door de gezamenlijke inzet van ACV toch onderlinge afstemming mogelijk. Dat is ook belangrijk met betrekking tot de overdracht van wegen van de ene gemeente naar de andere.  De timing van het strooien kan dan zo op elkaar worden afgestemd dat een weggebruiker niet bij de gemeentegrens opeens van gestrooid naar ongestrooid gaat.”

ACV Winter MeteoGroup strooien

Ploegendienst
Jacob van de Kolk vervolgt: “We werken in een '3- ploegendienst'; de ene week reservedienst, de week daarop dienst, de derde week is een rustweek. Voor de vijf strooileiders geldt een vergelijkbaar schema. Zij bepalen (in overleg met MeteoGroup) of, wanneer en hoe een strooiactie wordt uitgevoerd. We werken al vanaf 1999 met MeteoGroup dus we zijn inmiddels erg goed op elkaar ingespeeld. Ook strooileiders zijn dagelijks met het weer bezig dus we spreken min of meer dezelfde taal. Die langjarige ervaring is ook heel belangrijk, zowel aan onze kant als vanuit de weerkamer. En elk jaar opnieuw kijken we weer met elkaar wat doen we goed en wat kan beter. Wij gaan daarvoor ook af en toe op bezoek bij de weerkamer van MeteoGroup en zij komen ook bij ons. Zo ontstaat er een werkrelatie waarmee je als het er echt op aan komt razendsnel de juiste beslissingen kan nemen. ”

Alarmering voor sneeuw, ijzel en onverwachte gladheid
Twee uur voordat neerslag in de vorm van ijzel of sneeuw het AVC-gebied bereikt, wordt de dienstdoende  strooileider, gewaarschuwd door de gladheidsmeteoroloog. Niet alleen bij sneeuw of ijzel, maar ook wanneer zich voor de gladheidsbestrijding relevante wijzigingen in de weersverwachting voordoen (ten opzichte van de ‘s middags per e-mail toegezonden gladheidsverwachting) neemt de meteoroloog contact op met de coördinator gladheidsbestrijding.  De strooileider roept, na te hebben vastgesteld welke werkzaamheden vereist zijn, maar voordat de gladheid intreedt, het benodigde personeel op en laat preventief bepaalde wegen en fietspaden strooien. Daar beginnen we al een paar uur van tevoren mee. In totaal zijn de strooiwagens vanaf de eerste oproep tot en met de afronding  zo’n vier uur bezig.

Telefonisch overleg
“We kunnen op elk gewenst moment contact hebben met de weerkamer van MeteoGroup. Zo kan de dienstdoende coördinator van de gladheidsbestrijding altijd terugvallen op een weerspecialist en op de hoogte blijven van de meest recente weersontwikkelingen.” De gladheidsverwachting kan tegelijkertijd naar meerdere e-mailadressen verstuurd worden en desgewenst (automatisch) gearchiveerd worden. Aan de hand van de fax of e-mail kan de coördinator gladheidsbestrijding besluiten of het noodzakelijk is om de verdere weersontwikkelingen te volgen via het gladheidmeldsysteem: http://www.gladheid.nl.

Gladheid.nl
“Op www.gladheid.nl zien we direct de gladheidsverwachting voor ons gebied, zowel in tekst als in een overzichtelijke tabel met de verwachtingen voor de komende 36 uur. Hierin wordt duidelijk aangegeven (met kleur, getallen en tekst) wanneer er gladheid gaat ontstaan en welke vorm van gladheid er wordt verwacht.”  

“Gladheid.nl maakt gebruik van sensoren in het wegdek, aangebracht in een representatief koud gedeelte van het wegennet in ons beheersgebied. Zo krijgen we actuele informatie over de toestand van het wegdek. We hebben in onze gebied zes eigen meetpunten, waardoor we altijd een goed beeld hebben. MeteoGroup gebruikt vervolgens deze lokale wegdekinformatie voor het volledig bewaken van een beheersgebied en alarmeren ons tijdig bij verwachte gladheid.”

MeteoGroup verzorgt de levering en installatie van dit gladheidsmeldsysteem in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren (onderdeel van de BAM).

ACV Winter MeteoGroup

RoadMaster
“Naast de site Gladheid.nl en direct telefooncontact beschikken we met de RoadMaster app ook altijd en overal over een uitgebreide visuele weergave van de meest essentiële informatie. De overzichtpagina van RoadMaster geeft ook een waarschuwing als er binnen 24 uur gladheid wordt verwacht. RoadMaster beschikt over alle relevante gedetailleerde actuele en verwachte neerslagbeelden van MeteoGroup,  met daarin diverse kleuren voor het neerslagtype (regen, natte sneeuw, sneeuw, ijzel en hagel).”

Strenge winter
Dit jaar was een buitengewoon druk jaar, maar een strenge winter betekent niet automatisch dat er heel veel meer gestrooid moet worden. Juist kwakkelwinters, met veel temperatuurwisselingen rond het vriespunt en een hoge luchtvochtigheid, zorgen voor veel werk en vooral voor veel interactie en overleg met de Weerkamer. Want juist dán komt het er op aan om de juiste inschattingen te maken. Dan is het ook méér dan prettig dat er zoveel deskundigheid zit bij de meteorologen van de Weerkamer.”

MeteoGroup spreekt ook op het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres, 19 april a.s. in Nijkerk.

Aanmelden voor dit congres kan nog hier. 

Voor meer informatie over de MeteoGroup Winter Management-oplossingen: neem contact met ons op.

 

We kunnen op elk gewenst moment contact hebben met de weerkamer van MeteoGroup. Zo kan de dienstdoende coördinator van de gladheidsbestrijding altijd terugvallen op een weerspecialist en op de hoogte blijven van de meest recente weersontwikkelingen.